EPAS ADVENTSKI KALENDAR 2022./ADVENT CALENDAR

EPAS ADVENTSKI KALENDAR 2022./ADVENT CALENDAR

I ove godine smo u suradnji s Srednjom školom Drniš napravili Adventski kalendar u aplikaciji My advent. Suradnju smo ostvarili preko e-Twinning platforme. Naši partneri su iz Hrvatske, ali i inozemstva: Italija, Slovenija Njemačka, Portugal, Španjolska, Moldavija. Prekrasnim videima smo povezali Europu. Svaka se škola predstavlja svojim video uradcima na temu Kultura, običaji, škola.

Adventski kalendar se sastoji od 24 kartica koje se otvaraju dan po dan, od 1. 12. – 24. 12.

Uživajte u radovima naših učenika i njihovih mentora.

ADVENTSKI KALENDAR Link