Europski dan jezika u EBTŠ

Dana 26. rujna 2019. godine proslavili smo i obilježili Dan europskih jezika u našoj školi.

Ovaj dan obilježava se svake godine od 2001. godine na inicijativu Vijeća Europe. Na ovaj se način slavi jezična raznolikost kontinenta s više od 200 europskih jezika, 24 službena jezika EU-a, uključujući hrvatski. Uz to, u Europi se govori oko 60 regionalnih i manjinskih jezika. Višejezičnost je jedno od temeljnih načela EU-a. Sa svojom jezičnom politikom Europska komisija promovira višejezičnost i zauzima se za to da svaki državljanin EU-a pored materinskog zna barem još dva strana jezika. Cilj obilježavanja Europskog dana jezika je poticanje učenja jezika u svakoj životnoj dobi koje olakšava povezivanje s drugima, širenje obzora i rušenje kulturnih stereotipa te olakšava pronalaženje posla. Na ovaj način se promiče bogata jezična i kulturna raznolikost Europe i potiče cjeloživotno učenje jezika u školi i izvan nje. Jezična raznolikost je alat za postizanje boljeg međukulturnog razumijevanja i glavni čimbenik bogate kulturne baštine našeg kontinenta.

Glavna poruka učenicima: Volimo i cijenimo svoje, poštujmo i prihvaćajmo druge i drugačije!

Glavni moto:  Quot linguas calles, tot homines vales.  ( Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš. )

Učenice 3D razreda  Estera Dundović i Donatela Mitrović izradile su centralni plakat na kojem su na kreativan i maštovit način prikazale bogatstvo jezične raznolikosti napisavši riječ ‘ hvala ‘ na brojnim europskim jezicima te nacrtavši otvorenu knjigu s poznatom latinskom poslovicom koja govori o važnosti učenja stranih jezika.

Učenice 3C razreda Iva Škara i Iva Šimurina izradile su prigodne letke koji prikazuju zastave 28 članica EU i pozdrave ( dobro jutro, dobar dan i dobra večer  ) na svim službenim jezicima EU, a kojima smo ukrasili vrata svih naših učionica.

Za vrijeme nastave stranih jezika (engleski, talijanski i njemački ) učenici su rješavali kvizove koristeći popularni digitalni alat Kahoot na temu Europski dan jezika.

Članovi Stručnog vijeća stranih jezika organizirali su prigodne domjenke za vrijeme velikog odmora u obje smjene kako bi zajedno s ostalim kolegama u školi proslavili Dan europskih jezika.

Nositelj projekta: Srebrenka Barić, prof.

Stručno vijeće stranih jezika EBTŠ-e