Izmjene u rasporedu nastavnih sati

Izmjene u rasporedu nastavnih sati

 

5. rujna objavljen je izmijenjeni raspored nastavnih sati za smjenu B (2. i 4) razredi.

Molimo učenike da preuzmu novi raspored: http://www.ebt-zadar.hr/nastava/raspored-sati/