Konferencija o budućnosti Europe u Zadru – brošura

Konferencija o budućnosti Europe u Zadru – brošura

EPAS ambasadori izradili brošuru za Konferenciju o budućnosti Europe u Zadru – koja će se održati u  ponedjeljak 15. 11. 2021. U  10 sati

Konferencija će se održati u Centru za inovacije i kreativnost te će na njemu sudjelovati predavači i gost:

Branko Dukić,

Božidar Longin,

Domagoj Hajduković ,

Dijana Vican,

Sunčana Glavak,

Mateja Lisak,

Josip Faričić,

Dubravka Šuica,

Karolina Rugle,

Bruna Grubišić.

U privitku se nalazi brošura koja će biti podijeljena članovima gore naveden konferencije.