Maturanti sportski pozdravili Ekonomsku školu!

„Ludijada“ u Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi – Zadar

 

Maturanti sportski pozdravili Ekonomsku školu!

 

   Posljednji dan nastavne godine za sve maturante hrvatskih srednjih škola, popularno nazvan „ludijada“, na osobit je i poticajan način obilježen u Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi – Zadar i to u znaku sportskih natjecanja. Naime, 22. svibnja u jutarnjim satima iz sportske dvorane zadarske Ekonomske škole čuli su veseli, mladenački usklici, navijanja učenika, pjesma i smijeh jer održavale su se napete utakmice u odbojci između profesora i maturanata, a potom i popularni sportovi i nadmetanja, kao što su skokovi u vreći, potezanje užeta.

O lijepoj i hvalevrijednoj inicijativi da se posljednji dan nastave za maturante Ekonomske škole u Zadru održi na kreativan i pedagoški poticajan način, rekla nam j v.d. ravnateljice Škole Zdenka Sršen-Juričević, dipl. oec.:

Zaista sam zadovoljna kako su se naši maturanti ponašali posljednjega dana redovne nastave, takozvane „ludijade“ ili „norijade“ jer pokazali su sportski duh kojega posjeduju te  se svakako na sportski i kulturan način oprostili od svoje Škole. Nije bilo razmetljivoga ponašanja, bacanja brašna i slično, već upravo suprotno. U sportskom navijačkom ozračju, uz pjesmu i smijeh pozdravili su svoju Školu. Ponosna sam na naše maturante! – izjavila je ravnateljica Sršen-Juričević te dodala da se zahvaljuje, kako svim učenicima završnih razreda usmjerenja: ekonomist, upravni referent, poslovni tajnik, komercijalist, prodavač, tako i njihovim razrednicima i predmetnim profesorima koji su doprinijeli njihovu dostojnom prelasku u svijet odraslih.

A da je „ludijada“ u Ekonomskoj školi protekla u sportskom i navijačkom duhu mladih osamnastogodišnjaka zaslužna je i Ana Miočić, profesorica tjelesne i zdravstvene kulture u Školi koja je osmislila i pokrenula vrijednu ideju o sportskim igrama koje u konačnici oplemenjuju sve ljude. Posljednji dan nastave u ovoj školskoj godini maturanti su – sportski pozdravili svoju Školu. Ponovilo se i dogodine