Izvješće sa stručnog skupa

Izvješće sa stručnog skupa

U petak 4. prosinca Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola bila je domaćin Međužupanijskog stručnog vijeća za Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju u obrazovnom sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija – podsektor ekonomija.