SMJER EKONOMIST

OPIS OBRAZOVANJA

Ekonomist pripada skupini tehničkih i njima srodnih zanimanja. Obrazovanje traje četiri godine. Učenik uz I. strani jezik, kroz izbornu nastavu može učiti i II. strani jezik (engleski,  njemački, talijanski, francuski).
U ovom zanimanju učenik se priprema za samostalno obavljanje pojedinih računovodstveno-financijskih i administrativnih poslova vezanih za ekonomsku strukturu u svim poduzećima.

NASTAVNI PREDMET

1. god

2. god

3. god

4. god

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Strani jezik s dopisivanjem

3

3

3

3

Povijest

2

2

Vjeronauk/Etika

1

1

1

1

Geografija

2

2

2

2

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Matematika

3

3

3

3

Kemija

2

Biologija

2

Osnove ekonomije

2

2

2

2

Statistika

2

Poslovne komunikacije

2

2

Komunikacijsko – prezentacijske vještine

2

Računovodstvo

2

3

3

4

Marketing

2

2

Bankarstvo i osiguranje

3

2

Tržište kapitala

2

Poduzetništvo

2

3

Vježbenička tvrtka

2

2

Društveno odgovorno poslovanje

2

Pravno okruženje poslovanja

2

Informatika

2

2

IZBORNI PREDMETI

2

2

2

2

Obiteljski posao

2

Globalno poslovno okruženje

2

Uvod u poslovno upravljanje

2

Osnove turizma

2

Računovodstvo neprofitnih organizacija

2

Upravljanje prodajom

2

Analiza financijskih izvješća

2

Marketing usluga

2

UKUPNO

32

32

32

32

 

PRIPREMA ZA RAD I NASTAVAK OBRAZOVANJA

Nakon državne mature ekonomist se može zaposliti u svim proizvodnim i uslužnim djelatnostima na poslovima:
– financijskog knjigovođe
– blagajnika
– kalkulanta
– obračunu plaća
– obračunu proizvodnje
– likvidature
– nabave
– prodaje
– platnog prometa
– vođenja evidencije u nabavi prodaji, skladištu, transportu i ostalim poslovima u okviru knjigovodstva, financijskih i tržišnih poslova uz primjenu računala.

Uz položenu državnu maturu ekonomist može studirati na ekonomskim fakultetima, fakultetu organizacije i informatike i na svim ostalim fakultetima i visokim školama prema upisnim kriterijima.

UVJETI RADA

Poslovi ovog profila odvijaju se u zatvorenoj prostoriji, pretežno u sjedećem položaju.

POTREBNE OSOBINE

– spretnost
– ažurnost
– brzina
– povjerljivost
– točnost
– pouzdanost