SMJER EKONOMIST

OPIS OBRAZOVANJA

Ekonomist pripada skupini tehničkih i njima srodnih zanimanja. Obrazovanje traje četiri godine. Učenik uz I. strani jezik, kroz izbornu nastavu može učiti i II. strani jezik (engleski,  njemački, talijanski, francuski).
U ovom zanimanju učenik se priprema za samostalno obavljanje pojedinih računovodstveno-financijskih i administrativnih poslova vezanih za ekonomsku strukturu u svim poduzećima.

Predmet 1.razred 2.razred 3.razred 4.razred
Hrvatski jezik 3/105 3/105 3/105 3/96
Engleski jezik 3/105 3/105 3/105 3/96
Povijest 2/70 2/70
Vjeronauk / Etika 1/35 1/35 1/35 1/32
Geografija 2/70 2/70 2/70 2/64
Tjelesna i zdravstvena kultura 2/70 2/70 2/70 2/64
Matematika 3/105 3/105 3/105 3/96
Kemija 2/70
Biologija 2/70
Osnove ekonomije 2/70 2/70 2/70 2/64
Statistika 2/70
Poslovne komunikacije 2/70 2/70
Osnove računovodstva 2/70
Računovodstvo troškova i imovine 3/105
Računovodstvo proizvodnje i trgovine 3/105
Poduzetničko računovodstvo 4/128
Marketing 2/70 2/64
Bankarstvo i osiguranje 3/105 2/64
Tržište kapitala 2/64
Poduzetništvo 2/70 2/70
Vježbenička tvrtka 2/70 2/64
Društveno odgovorno poslovanje 2/70
Pravno okruženje poslovanja 2/64
Informatika 2/70 2/70
Obiteljski posao (izborni) 2/70
Globalno poslovno okruženje (izborni) 2/70
Osnove turizma (izborni) 2/70
Analiza financijskih izvješća (izborni) 2/64
Računovodstvo neprofitnih organizacija 2/70
SVEUKUPNO – tjedno 34 32 33 33
SVEUKUPNO – godišnje 1120 1120 1120 1024

 

PRIPREMA ZA RAD I NASTAVAK OBRAZOVANJA

Nakon državne mature ekonomist se može zaposliti u svim proizvodnim i uslužnim djelatnostima na poslovima:
– financijskog knjigovođe
– blagajnika
– kalkulanta
– obračunu plaća
– obračunu proizvodnje
– likvidature
– nabave
– prodaje
– platnog prometa
– vođenja evidencije u nabavi prodaji, skladištu, transportu i ostalim poslovima u okviru knjigovodstva, financijskih i tržišnih poslova uz primjenu računala.

Uz položenu državnu maturu ekonomist može studirati na ekonomskim fakultetima, fakultetu organizacije i informatike i na svim ostalim fakultetima i visokim školama prema upisnim kriterijima.

UVJETI RADA

Poslovi ovog profila odvijaju se u zatvorenoj prostoriji, pretežno u sjedećem položaju.

POTREBNE OSOBINE

– spretnost
– ažurnost
– brzina
– povjerljivost
– točnost
– pouzdanost