SMJER KOMERCIJALIST

OPIS OBRAZOVANJA:

Komercijalist pripada skupini tehničkih i njima srodnih zanimanja. Obrazovanje traje četiri godine. Ovo zanimanje osposobljava za kompletno vođenje poslova samostalne trgovačke radnje, te za sve vrste komercijalnih i otpremničkih poslova u veleprodajnim, maloprodajnim proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim  i turističkim  poduzećima, u unutarnjoj  i vanjskoj trgovini.

 

NASTAVNI PREDMET

1. god

2. god

3. god

4. god

OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA

20

18

14

13

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Strani jezik I.

3

3

3

3

Povijest

2

2

Zemljopis

2

2

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Politika i gospodarstvo

2

Vjeronauk/etika

1

1

1

1

Matematika

3

3

3

2

Izborni sadržajiStrani jezik II.

2

2

2

2

STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA

11

12

16

17

Poznavanje robe

3

3

3

2

Poslovne komunikacije

2

2

2

2

Informatika

2

2

2

Trgovinsko poslovanje

2

3

3

Računovodstvo

2

2

2

Poduzetništvo

2

3

Osnove trgovačkog prava

2

Psihologija prodaje

2

Marketing

3

Transport, špedicija i osiguranje

2

Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja

3

Strukovne vježbe (praktikumi)

2

2

2

2

SVEUKUPNO

33

32

32

32

STRUČNA PRAKSA U RADNOM PROCESU

80

80

80

40

 

PRIPREMA ZA RAD I NASTAVAK OBRAZOVANJA

Komercijalist se može zaposliti u:

-prodavaonicama,
-trgovačkim poduzećima na veliko i malo,
-ostalim firmama na poslovima nabave (istraživanje nabavnog tržišta, planiranje prodaje, prodaja putem stovarišta, predstavništva, trgovačkog     putnika i drugih oblika), zaključivanja špediterskih poslova u tuzemnim poslovima, prijevozu, skladištenju i osiguranju robe.

Nakon položene državne mature može studirati na ekonomskom fakultetu ili drugim fakultetima i visokim školama prema kriterijima upisa.

UVJETI RADA

Rad se odvija uglavnom u zatvorenom prostoru, sjedenjem i kretanjem.

POTREBNE OSOBINE

– zdrav
– komunikativan
– da ima pravilan odnos prema robi i novcu
– dobar vid (razlikovanje boja)
– uljudan