SMJER POSLOVNI TAJNIK

OPIS OBRAZOVANJA:

Poslovni  tajnik pripada profilu tehničkih zanimanja i njima srodnih. Obrazovanje traje četiri godine.
Ovo zanimanje osposobljava za rad na općim administrativnim poslovima u svim djelatnostima (osim računovodstveno-financijskim), kao i poslovima uprave (općina, županija,…).

 

Predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
Hrvatski jezik 4/140 4/140 4/140 3/128
Hrvatski poslovni jezik 2/70
Engleski jezik I 3/105 3/105 3/105 3/96
Talijanski jezik II / Njemački jezik II 2/70 2/70 2/70 2/64
Povijest   2/70 2/70 2/70
Zemljopis 2/70 2/70
Tjelesna i zdravstvena kultura 2/70 2/70 2/70 2/70
Biologija s ekologijom 2/70 2/70
Matematika 2/70 2/70 2/70
Informatika i informatički poslovni sustavi 3/105 2/70 2/70 3/96
Uvod u državu i pravo 270
Sociologija 2/70
Osnove poduzetništva i menadžmenta 2/70 2/64
Ustavni ustroj Republike Hrvatske 2/64
Poslovna psihologija 2/70
Tehnika komuniciranja 2/70 2/64
Radno pravo 3/96
Trgovačko pravo 2/70
Kompjutorska daktilografija 4/140 4/140
Kompjutorska daktilografija s uredskim praktikumom 3/105 3/96
Tajničko poslovanje 2/70 2/64
Vjeronauk /  Etika (izborni) 1/35 1/35 1/35 1/32
Latinski jezik 2/70 2/70
Logika (izborni) 1/35
Filozofija 2/64
Stručna praksa 0/40 0/40 0/80
SVEUKUPNO – tjedno 31 32 32 31
SVEUKUPNO – godišnje 1085 1160 1160 1165

 

PRIPREMA ZA RAD I NASTAVAK OBRAZOVANJA

Osobe s ovim zanimanjem mogu raditi u privatnim poduzećima, stručnim službama društvenih poduzeća, raznim uredima, organima uprave te u svim javnim  ustanovama
Opis posla:
U manjim poduzećima (firmama) ključna osoba koja obavlja administrativne  i tajničke poslove.
– pisanje i  oblikovanje svih vrsta dopisa, poslvonih razgovora, dogovora, izvještaja i  zapisnika,
– rad na osobnom računalu obrada teksta, izradba baze podataka – datoteka,
– komuniciranje, telefoniranje, informiranje  putem suvremene tehnologije,
– primanje, razvrstavanje, evidentiranje, arhiviranje pošte i drugih dokumenata,
– pripremanje službenih putovanja i raznih evidencija za rukovoditelje odjela ili poduzeća.

Nakon položene državne mature poslovni tajnik može uspješno studirati na pravnom fakultetu, društvenom veleučilištu i ostalim fakultetima i visokim školama prema kriterijima upisa.

UVJETI RADA

Rad se odvija uglavnom sjedeći u zatvorenoj prostoriji.

POTREBNE OSOBINE

– elokventnost
– uljudnost
– točnost
– razvijena motorika ruku i prstiju