SMJER POSLOVNI TAJNIK

OPIS OBRAZOVANJA:

Poslovni  tajnik pripada profilu tehničkih zanimanja i njima srodnih. Obrazovanje traje četiri godine.
Ovo zanimanje osposobljava za rad na općim administrativnim poslovima u svim djelatnostima (osim računovodstveno-financijskim), kao i poslovima uprave (općina, županija,…).

NASTAVNI PREDMET

1. god

2. god

3. god

4. god

Hrvatski jezik

4

4

4

4

Hrvatski poslovni jezik

2

 

 

 

I. Strani jezik

3

3

3

3

II. Strani jezik

2

2

2

2

Povijest

2

2

2

Geografija

2

2

Tjelesna i zdrastvena kultura

2

2

2

2

Biologija s ekologijom

2

2

Matematika

2

2

2

Uvod u državu i pravo

 

2

 

 

Informatika i informatički poslovni sustavi

3

2

2

3

Sociologija

 

 

2

 

Osnove poduzetništva i menadžmenta

 

 

2

2

Ustavni ustroj RH

 

 

 

2

Poslovna psihologija

 

2

 

 

Tehnika komuniciranja

 

 

2

2

Radno pravo

 

 

 

3

Trgovačko pravo

 

 

2

 

Kompjutorska daktilografija

4

4

 

 

Kompjutorska daktilografija sa uredskim praktikumom

 

 

3

3

Tajničko poslovanje

 

 

2

2

UKUPNO:

28

29

30

28

IZBORNI PREDMET

 

 

 

 

Vjeronauk /Etika

1

1

1

1

Latinski jezik

2

2

 

 

Logika

 

 

1

 

Filozofija

 

 

 

2

Ljudska prava

 

2

 

 

Stenografija

2

2

 

 

Uvod u knjigovodstvo

 

 

2

2

SVEUKUPNO

33

36

34

33

STRUČNA PRAKSA

 

40

40

40

ZAVRŠNI ISPIT

 

 

 

40

PRIPREMA ZA RAD I NASTAVAK OBRAZOVANJA

Osobe s ovim zanimanjem mogu raditi u privatnim poduzećima, stručnim službama društvenih poduzeća, raznim uredima, organima uprave te u svim javnim  ustanovama
Opis posla:
U manjim poduzećima (firmama) ključna osoba koja obavlja administrativne  i tajničke poslove.
– pisanje i  oblikovanje svih vrsta dopisa, poslvonih razgovora, dogovora, izvještaja i  zapisnika,
– rad na osobnom računalu obrada teksta, izradba baze podataka – datoteka,
– komuniciranje, telefoniranje, informiranje  putem suvremene tehnologije,
– primanje, razvrstavanje, evidentiranje, arhiviranje pošte i drugih dokumenata,
– pripremanje službenih putovanja i raznih evidencija za rukovoditelje odjela ili poduzeća.

Nakon položene državne mature poslovni tajnik može uspješno studirati na pravnom fakultetu, društvenom veleučilištu i ostalim fakultetima i visokim školama prema kriterijima upisa.

UVJETI RADA

Rad se odvija uglavnom sjedeći u zatvorenoj prostoriji.

POTREBNE OSOBINE

– elokventnost
– uljudnost
– točnost
– razvijena motorika ruku i prstiju