Smjer prodavač

OPIS OBRAZOVANJA

Prodavač spada u grupu profila zanimanja u industriji i gospodarstvu. Obrazovanje traje tri godine. Učenici su tijekom tjedna na nastavi, a dva dana na praktičnoj nastavi. U ovom profilu obrazuje se prodavač za samostalno obavljanje poslova u svim trgovačkim granama.

NASTAVNI PREDMET

1. god

2. god

3. god

Hrvatski jezik

3

3

3

Strani jezik

2

2

2

Povijest

2

Geografija

2

Etika/Vjeronauk

1

1

1

Politika i gospodarstvo

2

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

Matematika

2

2

2

Osnove informatike

2

Nabavno poslovanje

4

Poslovanje prodavaonice

1

Poznavanje robe

3

3

2

Prodajno poslovanje

3

Prodajna komunikacija

2

Poslovna dokumentacija

1

Osnove marketinga

2

Ponašanje potrošača

1

IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI

2

2

2

Ekologija i održivi razvoj

2

Kreativnost u poslovanju

2

Aranžiranje i estetsko oblikovanje

2

Prezentacijske vještine

2

Upravljanje prodavaonicom

2

Odnosi s kupcima

2

UKUPNO

 24

24

18

PRAKTIČNA NASTAVA

4

7

14

SVEUKUPNO

28

31

32

PRIPREMA ZA RAD I NASTAVAK OBRAZOVANJA

Nakon završnog ispita prodavač se može zaposliti u trgovinama na poslovima:

– prodaja robe na malo i veliko,
– preuzimanje robe, sortiranja i uskladištavanja,
– nabava: izbor, narudžbe i transport robe,
– uobičajeno i specijalizirano prigodno pakiranje,
– blagajnički obračun,
– kartoteka robe,
– financijske evidencije (poslovi inventure).

Može studirati na visokim školama na nekom od stručnih stuudija u trajanju od dvije godine.

UVJETI RADA

Rad se odvija stajanjem i kretanjem u dvije smjene.

POTREBNE OSOBINE

zdrav (da nema kožnih oboljenja i spuštana stopala, normalno vidi i razlikuje boje), odgovoran, samostalan, povjerljiv, uljudan