SMJER UPRAVNI REFERENT

OPIS OBRAZOVANJA

Upravni referent pripada profilu tehničkih zanimanja i njima srodnih. Obrazovanje traje četiri godine.  Ovo zanimanje osposobljava za rad u županijskom, općinskim i gradskim organima uprave, u svim  upravnim oblastima (policija, carina, financije, stambeni poslovi i sl., u sudstvu i javnim ustanovama.

 

NASTAVNI PREDMET

1. god

2. god

3. god

4. god

Hrvatski jezik

4

4

4

4

Hrvatski poslovni jezik

1

1

 

 

I. Starni jezik

3

3

3

3

II. Starni jezik

2

2

2

2

Povijest

2

2

2

Zemljopis

2

2

 

 

Tjelesna I zdrastvena kultura

2

2

2

2

Čovjek, zdravlje i okoliš

2

1

 

 

Matematika

2

2

2

 

Sociologija

 

 

2

 

Vjeronauk  /  Etika

1

1

1

1

Uvod u državu i pravo

3

 

 

 

Informatika

2

2

2

3

Poduzetništvo s menadžmentom

 

 

 

2

Ustavni ustroj RH

 

 

 

2

Poslovna psihologija

 

2

 

 

Uredsko poslovanje i dopisivanje

 

2

2

 

Radno pravo

 

 

 

3

Upravni postupak

 

 

2

4

Kompjutorska daktilografija

4

2

2

 

Uvod u imovinsko pravo

 

 

 

2

Uvod u obiteljsko pravo

 

 

2

 

Gospodarstvo

 

2

 

 

Knjigovodstvo

 

 

2

 

Statistika

 

 

 

2

UKUPNO:

30

30

30

30

Izborni predmeti:

 

 

 

 

Latinski jezik

2

2

 

 

Logika

 

 

1

 

Filozofija

 

 

 

2

Ljudska prava

 

2

2

 

Javne financije

 

 

 

2

SVEUKUPNO

32

34

33

34

STRUČNA  PRAKSA

 

40

40

40

 
PRIPREMA ZA RAD I NASTAVAK OBRAZOVANJA

Upravni referent može se zaposliti:

– u županijskim, općinskim i gradskim organima uprave (opća uprava, policija, carina, financije),
– pravosuđu,
– u javnim ustanovama društvenih djelatnosti (znanosti, obraz. kult.), socijalnog osiguranja, socijalne skrbi – Centar za socijalni rad, zapošljavanja – Zavod za zapošljavanje,
– osiguravajućim društvima.

Nakon položene državne mature upravni referent može uspješno studirati na pravnom fakultetu, društvenom veleučilištu, kao i na na ostalim fakultetima i visokim školama prema kriterijima upisa.

UVJETI RADA

Rad se odvija uglavnom sjedeći u zatvorenoj prostoriji.

POTREBNE OSOBINE

– stručnost
– savjesnost
– snalažljivost
– povjerljivost
– točnost
– govorljivost
– uljudnost
– brzina