SMJER UPRAVNI REFERENT

OPIS OBRAZOVANJA

Upravni referent pripada profilu tehničkih zanimanja i njima srodnih. Obrazovanje traje četiri godine.  Ovo zanimanje osposobljava za rad u županijskom, općinskim i gradskim organima uprave, u svim  upravnim oblastima (policija, carina, financije, stambeni poslovi i sl., u sudstvu i javnim ustanovama.

 

Predmet 1h 2h 3h 4h
Hrvatski jezik 4/140 4/140 4/140 4/128
Hrvatski poslovni jezik 1/35 1/35
Engleski jezik I 3/105 3/105 3/105 3/96
Talijanski jezik II / Njemački jezik II 2/70 2/70 2/70 2/64
Povijest 2/70 2/70 2/70
Zemljopis 2/70 2/70
Tjelesna i zdravstvena kultura 2/70 2/70 2/70 2/64
Čovjek, zdravlje i okoliš 2/70 1/35
Matematika 2/70 2/70 2/70
Vjeronauk / Etika 1/35 1/35 1/35 1/32
Uvod u državu i pravo 3/105
Informatika 2/70 2/70 2/70 3/96
Poslovna psihologija 2/70
Uredsko poslovanje i dopisivanje 2/70 2/70
Kompjutorska daktilografija 4/140 2/70 2/70
Gospodarstvo 2/70
Latinski jezik (izborni) 2/70 2/70
Sociologija 2/70
Upravni postupak 2/70 4/128
Uvod u obiteljsko pravo 2/70
Knjigovodstvo 2/70
Logika (izborni) 1/35

Poduzetništvo s

menadžmentom

2/64
Ustavni ustroj republike Hrvatske 2/64
Radno pravo 3/96
Uvod u imovinsko pravo 2/64
Statistika 2/64
Filozofija (izborni) 2/64
Stručna praksa 0/40 0/40 0/40
SVEUKUPNO – tjedno 32 34 34 34
SVEUKUPNO – godišnje 1120 1230 1230 1162

 

PRIPREMA ZA RAD I NASTAVAK OBRAZOVANJA

Upravni referent može se zaposliti:

– u županijskim, općinskim i gradskim organima uprave (opća uprava, policija, carina, financije),
– pravosuđu,
– u javnim ustanovama društvenih djelatnosti (znanosti, obraz. kult.), socijalnog osiguranja, socijalne skrbi – Centar za socijalni rad, zapošljavanja – Zavod za zapošljavanje,
– osiguravajućim društvima.

Nakon položene državne mature upravni referent može uspješno studirati na pravnom fakultetu, društvenom veleučilištu, kao i na na ostalim fakultetima i visokim školama prema kriterijima upisa.

UVJETI RADA

Rad se odvija uglavnom sjedeći u zatvorenoj prostoriji.

POTREBNE OSOBINE

– stručnost
– savjesnost
– snalažljivost
– povjerljivost
– točnost
– govorljivost
– uljudnost
– brzina