Etwinning

EPAS-logo-1

1434006659_ampeu-logo-hr
1454410764_eu-flag-erasmus--vect-pos


 

Vremenska prognoza
ZADAR VRIJEME
KRATKA POVIJEST

Škola je osnovana burne 1948. godine u tadašnjem, još uvijek, razrušenom gradu, pod nazivom Ekonomski tehnikum. Za prvog direktora škole postavljen je prof. Blaž Jagić. Početne godine upisan je svega jedan razred s 22 učenika. Slijedeće 1949. godine upisana su dva, zatim iduće tri, pa se tako postupno povećavao broj razreda i učenika, da bi danas škola, pod nazivom Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola radila s 27 razreda i upisanih 700 učenika.

Dugo vremena škola nije imala svoj stalni prostor. U proteklih pedeset godina svoje sjedište mijenjala je šest puta. Konačno je početkom sedamdesetih godina (1972. godine) izgrađen, u predjelu Borika, moderni školski centar sa svim potrebnim sadržajima i solidnom opremom. U tom kompleksu danas pored Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole radi i Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola.

U svom postojanju škola je šest puta mijenjala svoj naziv: Ekonomski tehnikum, Ekonomska škola, Srednja ekonomska škola, Školski centar za robni promet i turitam i danas je Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola. U prvim godinama, učenici su, nakon završene škole, stjecali zvanje ekonomski tehničar. Postupno je škola proširivala svoju djelatnost pa se danas učenici mogu opredijeliti za stjecanje pet zvanja: ekonomist, komercijalist, upravni referent, poslovni tajnik, prodavač.

Rad Škole nije prekinut niti u ratnim stradanjima grada za vrijeme Domovinskog rata kada je i sama zgrada bila pogođena, te je dijelom porušen krov dvorane za tjelesni odgoj, a krhotine granata padaju u učionice. Srećom učenici i nastavnici su tada bili u improviziranom skloništu pa nije bilo žrtava.

U sedamdeset godina svoga rada, visokokvalitetni stručnjaci i odgajatelji brojnih generacija, odgojili su preko 7000 školovanih djelatnika koji su stekli srednje stručno obrazovanje za zvanje ekonomiste, komercijaliste, poslovnog tajnika i knjigovođe. Mnogi od njih postali su poznati financijski stručnjaci, bankari, političari te vlasnici i direktori poduzeća.