OBRAZOVANJE ODRASLIH

Zadarska Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola već dugi niz godina provodi obrazovanje odraslih. Time se svima koji možda nisu na vrijeme stekli potrebno zanimanje, ali i onim osobama koji su uslijed tržišnih prilika primorani na prekvalifikaciju, pruža prilika za konačnim stjecanjem ili pak promjenom zanimanja.

OBAVIJESTI