PODJELA SVJEDODŽBI DRŽAVNE MATURE

PODJELA SVJEDODŽBI DRŽAVNE MATURE

Podjela svjedodžbi o položenim ispitima državne mature održat će se u četvrtak, 20. srpnja od 11,30 do 13,00 sati u holu škole.