Prelazak na organizaciju nastave po MODELU C- nastava na daljinu

Prelazak na organizaciju nastave po MODELU C- nastava na daljinu

S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju na području Zadarske županije vezanu uz pandemiju COVID-a 19, Stožer civilne zaštite Zadarske županije donio je 8. prosinca 2020. godine Zaključak kojim se preporuča organizacija nastave u svim srednjim školama na području Zadarske županije po MODELU C .

Vezano za navedenu  preporuku i radi zaštite zdravlja učenika i njihovih obitelji naša škola će

od 14. do 23. prosinca 2020.

organizirati nastavu po MODELU C-nastava na daljinu  (online nastava).

Ravnateljica: Zdenka Sršen-Juričević, dipl.oec.