Prihvaćen je projektni prijedlog naše škole za program Erasmus+ pod nazivom “NOVE PRILIKE ZA RAD I UČENJE”

Prihvaćen je projektni prijedlog naše škole za program Erasmus+ pod nazivom “NOVE PRILIKE ZA RAD I UČENJE”

Prema Odluci o dodjeli financijske potpore i Odluci o dodjeli OLS licence, za program Erasmus+- Ključna aktivnost 1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, od strane Agencije za mobilnost i projekte Europske unije prihvaćen je projektni prijedlog naše škole pod nazivom “NOVE PRILIKE ZA RAD I UČENJE”

Iznos odobrenih sredstava: 89 944 EUR

 

Na projektu mobilnosti sudjelovati će 30 učenika obrazovnih profila ekonomist, komercijalist, upravni referent, poslovni tajnik te prodavač.

 

Učenici u pratnji profesora na mobilnost putuju u Zaragozu, Španjolska, a partner na projektu je udruga MUNDUS neprofitna organizacija čija je Glavna djelatnost upravljanje projektima osposobljavanja i međunarodne mobilnosti u vidu stručne prakse, volontiranja, razmjene, tečajeva za mlade ljude i profesionalce koji rade s mladima te promicanje obrazovanja o vrijednostima interkulturalnog učenja ili volontiranja putem neformalnog obrazovanja.

 

Provedbom ovog projekta očekujemo postizanje višestrukih rezultata. Prije svega učenici će unaprijediti osjećaj vlastite vrijednosti te sigurnost u usvojena stručna znanja i vještine, prihvatiti međukulturalnost kao jednu od vrijednosti EU. Unaprjedit će se ključne kompetencije i vještine, posebno s obzirom na njihovu relevantnost za tržište rada. Potaknut će se veća kvaliteta i izvrsnost u internacionalizaciji ustanove. Povećat će se i svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja u europskom kontekstu te unaprijediti međunarodna dimenzija obrazovanja i osposobljavanja u školi. Poboljšat će se podučavanje i učenje jezika te poticanje jezične i kulturološke raznolikosti.

 

Ostvareni rezultati profilirat će školu kao kvalitetnu ustanovu za strukovno obrazovanje uz razvijenu europsku dimenziju obrazovne ustanove.