Svečana podjela svjedodžbi o završnome radu

Svečana podjela svjedodžbi o završnome radu

         9. srpnja 2019. priređena svečana podjela svjedodžbi o završnome radu generaciji maturanata 2018./2019.