Svečana podjela svjedodžbi o završnome radu

Svečana podjela svjedodžbi o završnome radu

OBAVIJEST ZA MATURANTE

Svečana podjela svjedodžbi o završnome radu održat će se u četvrtak, 5. srpnja 2018. u 10,oo sati u holu škole.