Na koji se način izdaje duplikat svjedodžbe?

Zahtjev za izdavanje duplikata ili prijepisa svjedodžbe podnosi se u referadi Škole. Obrazac zahtjeva se može preuzeti i ispuniti u referadi, a može se skinuti u dolje priloženom dokumentu- Zahtjev za duplikat svjedodžbe

Podnositelj zahtjeva dužan je platiti upravnu pristojbu  u iznosu od 70,00 kn (na način da nalijepi biljege na ispunjen zahtjev)

Upravna pristojba naplaćuje se na temelju čl. 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16 ) i Tar. br. 52. st. 6. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br.8/17)

i

20 kn po svjedodžbi razreda, odnosno 40 kn za svjedodžbu o završnom ispitu / radu na temelju Odluke Školskog odbora,  na račun:

PRIMATELJ: Zadarska županija

SVRHA UPLATE: duplikat svjedodžbe

IBAN: HR4424020061800013007

MODEL PLAĆANJA: 68

POZIV NA BROJ: 7307-OIB UPLATITELJA-18848

 

Duplikat se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana uredno podnesene molbe.

Za dodatne informacije možete se obratiti u tajništvo putem

e-maila: ekonomska@ebt-zadar.hr    ili    na telefon 023/331-022

Priloženi dokumenti:

Zahtjev za izdavanje duplikata ili prijepisa svjedodžbe podnosi se u referadi Škole. Obrazac zahtjeva se može preuzeti i ispuniti u referadi, a može se skinuti u dolje priloženom dokumentu- Zahtjev za duplikat svjedodžbe

Podnositelj zahtjeva dužan je platiti upravnu pristojbu  u iznosu od 70,00 kn (na način da nalijepi biljege na ispunjen zahtjev)

Upravna pristojba naplaćuje se na temelju čl. 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16 ) i Tar. br. 52. st. 6. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br.8/17)

i

20 kn po svjedodžbi razreda, odnosno 40 kn za svjedodžbu o završnom ispitu / radu na temelju Odluke Školskog odbora,  na račun:

PRIMATELJ: Zadarska županija

SVRHA UPLATE: duplikat svjedodžbe

IBAN: HR4024070001800013007

MODEL PLAĆANJA: 68

POZIV NA BROJ: 7390-OIB UPLATITELJA-18848

 

Duplikat se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana uredno podnesene molbe.

Za dodatne informacije možete se obratiti u tajništvo putem

e-maila: ekonomska@ebt-zadar.hr    ili    na telefon 023/331-022

Priloženi dokumenti: