Webmail

CARNet svojim korisnicima nudi uslugu webmaila. Webmail je klijent za elektroničku poštu baziran na web tehnologiji, koji za pristup elektroničkoj pošti koristi IMAP servis (Internet Message Access Protocol) na samim ustanovama članicama. Webmail čini elektroničku poštu lako dostupnom iz bilo kojeg dijela svijeta te bitno olakšava podešavanje korisnikovih pristupnih podataka. Za njegovu upotrebu je dovoljan web preglednik (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera. i dr.) te ispravna internetska veza.

CARNetov webmail bazira se na Horde tehnologiji web servisa te IMP (Internet Messaging Program) webmail klijentu. Prilikom prijave može se odabrati jedan od tri načina prikaza: dinamički, tradicionalni i minimalistički. Odabir ovisi o trenutnim potrebama, snazi računala i brzini internetske veze. Način prikaza može se u svakom trenutku promijeniti označavanjem polja Pokaži postavke nakon prijave te odabirom željenog načina prikaza.

Adresa CARNetovog webmail klijenta je http://webmail.carnet.hr.

Kako postati korisnik

Svaki korisnik sa AAI@EduHr identitetom može koristiti CARNetov sustav webmaila. Pri tome je potrebno posjedovati aktivan korisnički račun na nekom od poslužitelja elektroničke pošte (poslužitelj treba podržavati IMAP protokol, uključujući i poslužitelje izvan Hrvatske).

Upute za korisnike

Upute za CARNetov sustav webmaila nalaze se: