VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

u ljetnom roku šk. god.  2017./2018.

    

Prijava obrane završnog rada 26., 27. i 28. ožujka 2018.
Rok za izradbu i predaju završnoga rada

  do 22. svibnja 2018.

predaja rada koji je prihvatio mentor

(s potpisom na posljednjoj stranici) na urudžbeni zapisnik u referadu škole

 Rok obrane završnoga rada

 28. i 29. lipnja 2018.

 detaljan raspored (vrijeme i učionica) bit će na oglasnoj ploči i web stranici škole

(www.ebt-zadar.hr) najkasnije tri dana prije početka obrane

 Uručivanje svjedodžbi o završnom radu  6. srpnja 2018.

 


    u jesenskom roku šk. god. 2018./2018. 

Prijava obrane završnoga rada 6. srpnja 2018.
Rok za izradbu i predaju završnoga rada 13. srpnja 2018.
Rok obrane završnoga rada 27. kolovoza 2018.
Uručivanje svjedodžbi o završnom radu  30. kolovoza 2018.

 

PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA
UPUTE ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA

UPUTE ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA

.

PRIMJER – POSLJEDNJA STRANICA ZAVRŠNOG RADA

ZAVRŠNI RAD – KOMPOZICIJA I IZRADA