VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

u ljetnom roku šk. god.  2016./2017.

    

Rok za izbor tema do 20. listopada 2016. g.
Prijava obrane završnog rada 29., 30. i 31.  ožujka 2017.

 

 

Krajnji rok izrade završnog rada i davanje na potpis mentoru

 

 

do  18. svibnja 2017.

 

 

Predaja potpisanih  završnih radova  u urudžbeni zapisnik (referada)

 

 18. i 22. svibnja od 9 do 12 sati

 

 

Rok obrane završnoga rada

 

27. i 28. lipnja 2017.

 

detaljan raspored (vrijeme i učionica) bit će na oglasnoj ploči i web stranici škole (www.ebt-zadar.hr) najkasnije tri dana prije početka obrane

 

Uručivanje svjedodžbi o završnom radu

 

5. srpnja 2017.

 

 

    u jesenskom roku šk. god. 2016./2017.

 

Prijedlozi tema za završni rad do 20. listopada 2016. g.
Rok za izbor tema do 20. listopada 2016. g.
Prijava obrane završnoga rada 7. srpnja 2017.
Rok za izradbu i predaju završnoga rada

11. srpnja 2017.

 

Rok obrane završnoga rada 25. kolovoza 2017.
Uručivanje svjedodžbi o završnom radu

 

31. kolovoza 2017.

 

 

UPUTE ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA

.

PRIMJER – POSLJEDNJA STRANICA ZAVRŠNOG RADA