Vježbeničke tvrtke posjetile Trgovački sud u Zadru, 15. LISTOPADA 2021.

Vježbeničke tvrtke posjetile Trgovački sud u Zadru, 15. LISTOPADA 2021.

Učenici 3.A  razreda, smjer ekonomist, posjetili su instituciju Trgovački sud, u sklopu predmeta Vježbenička tvrtka, u pratnji mentorica Tatjane Bašić i Kristine Kojić Pavin. Vježbeničke tvrtke: Dream house d.o.o. i Accord d.o.o.

Predavanje o radu institucije održala je voditeljica sudskog registra i sutkinja gore navedenog suda. Tema predavanja je bila rad Trgovačkog suda te postupak osnivanja tvrtki u stvarnom gospodarstvu.

Učenici su aktivno sudjelovali u raspravama te uspoređivali osnivanje svoje fiktivne tvrtke sa stvarnim gospodarstvom.

Učenici su imali mogućnost uvida i rada same sudnice.