Advent to Easter, together! 22./23.

Advent to Easter, together! 22./23.

advent to easter

Naš projekt je završio!

Trajao je od rujna 22. do 30. srpnja 2023.

Broj sudionika: 20 škola iz Hrvatske, Italije, Španjolske i Litve.

Zahvaljujem svim partner školama na sudjelovanju.

Krećemo sada s diseminacijom projekta te prijavom za Nacionalnom oznakom kvalitete.

Još jednom hvala svima te ugodno ljeto.