SMJEROVI

Ekonomsko – birotehnička i trgovačka škola ima 5 programa:

1. ekonomist

2. komercijalist

3. prodavač

4. upravni referent

5. poslovni tajnik / ica