SMJER KOMERCIJALIST

OPIS OBRAZOVANJA:

Komercijalist pripada skupini tehničkih i njima srodnih zanimanja. Obrazovanje traje četiri godine. Ovo zanimanje osposobljava za kompletno vođenje poslova samostalne trgovačke radnje, te za sve vrste komercijalnih i otpremničkih poslova u veleprodajnim, maloprodajnim proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim  i turističkim  poduzećima, u unutarnjoj  i vanjskoj trgovini.

 

Predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
Hrvatski jezik 3/105 3/105 3/105 3/96
Engleski jezik I 3/105 3/105 3/105 3/96
Povijest 2/70 2/70
Zemljopis 2/70 2/70
Tjelesna i zdravstvena kultura 2/70 2/70 2/70 2/64
Politika i gospodarstvo 2/70
Vjeronauk/Etika 1/35 1/35 1/35 1/32
Matematika 3/105 3/105 3/105 2/64
Talijanski jezik (izborni) / Njemački jezik  (izborni) 2/70 2/70 2/70 2/64
Poznavanje robe 3/105 3/105 3/105 2/64
Poslovne komunikacije 2/70 2/70 2/70 2/64
Informatika 2/70 2/70 2/70
Trgovinsko poslovanje 2/70 3/105 3/105
Računovodstvo 2/70 2/70 2/70
Poduzetništvo 2/70 3/96
Osnove trgovačkog prava 2/70
Psihologija prodaje 2/64
Marketing 3/96
Transport, špedicija, osiguranje 2/64
Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja 3/96
Strukovne vježbe 2/70 2/70 2/70 2/64
Stručna praksa 0/80 0/80 0/80 0/40
SVEUKUPNO – tjedno 33 32 32 32
SVEUKUPNO – godišnje 1235 1120 1200 1064

 

PRIPREMA ZA RAD I NASTAVAK OBRAZOVANJA

Komercijalist se može zaposliti u:

-prodavaonicama,
-trgovačkim poduzećima na veliko i malo,
-ostalim firmama na poslovima nabave (istraživanje nabavnog tržišta, planiranje prodaje, prodaja putem stovarišta, predstavništva, trgovačkog     putnika i drugih oblika), zaključivanja špediterskih poslova u tuzemnim poslovima, prijevozu, skladištenju i osiguranju robe.

Nakon položene državne mature može studirati na ekonomskom fakultetu ili drugim fakultetima i visokim školama prema kriterijima upisa.

UVJETI RADA

Rad se odvija uglavnom u zatvorenom prostoru, sjedenjem i kretanjem.

POTREBNE OSOBINE

– zdrav
– komunikativan
– da ima pravilan odnos prema robi i novcu
– dobar vid (razlikovanje boja)
– uljudan