Smjer prodavač

OPIS OBRAZOVANJA

Prodavač spada u grupu profila zanimanja u industriji i gospodarstvu. Obrazovanje traje tri godine. Učenici su tijekom tjedna na nastavi, a dva dana na praktičnoj nastavi. U ovom profilu obrazuje se prodavač za samostalno obavljanje poslova u svim trgovačkim granama.

 

Predmet 1. razred 2. razred 3. razred
Hrvatski jezik 3/105 3/105 3/96
Engleski jezik   2/70 2/70 2/64
Povijest 2/70
Geografija 2/70
Vjeronauk / Etika (izborni) 1/35 1/35 1/32
Politika i gospodarstvo 2/64
Tjelesna i zdravstvena kultura 2/70 2/70 2/64
Matematika 2/70 2/70 2/64
Osnove informatike 2/70
Nabavno poslovanje 4/140
Poslovanje prodavaonice 1/35
Poznavanje robe 3/105 3/105 2/64
Prodajno poslovanje 3/105
Prodajna komunikacija 2/70
Poslovna dokumentacija 1/32
Osnove marketinga 2/70
Ponašanje potrošača 1/32
Trgovačka praksa 4/140 7/245 14/448
Ekologija i održivi razvoj (izborni) 2/70
Kreativnost u poslovanju (izborni) 2/70
Prezentacijske vještine (izborni) 2/70
Upravljanje prodavaonice (izborni) 2/64
SVEUKUPNO – tjedno 28 31 32
SVEUKUPNO – godišnje 980 1085 1024

 

PRIPREMA ZA RAD I NASTAVAK OBRAZOVANJA

Nakon završnog ispita prodavač se može zaposliti u trgovinama na poslovima:

– prodaja robe na malo i veliko,
– preuzimanje robe, sortiranja i uskladištavanja,
– nabava: izbor, narudžbe i transport robe,
– uobičajeno i specijalizirano prigodno pakiranje,
– blagajnički obračun,
– kartoteka robe,
– financijske evidencije (poslovi inventure).

Može studirati na visokim školama na nekom od stručnih stuudija u trajanju od dvije godine.

UVJETI RADA

Rad se odvija stajanjem i kretanjem u dvije smjene.

POTREBNE OSOBINE

zdrav (da nema kožnih oboljenja i spuštana stopala, normalno vidi i razlikuje boje), odgovoran, samostalan, povjerljiv, uljudan