ŠKOLSKI PROJEKTI

PROJEKT EPAS – European Parliament Amabassador School

PROJEKT  EPAS   – European Parliament Amabassador School ŠKOL A AMBASADOR  EUROPSKOG  PARLAMENTA

PROJEKT GRAĐANIN – Za EKOnomsku

Četiri učenice 3. h razreda, Lara Jurković, Katarina Lilić, Valentina Glavan i Nora Jurković smjer upravni referent, te mentorice Tajana Anzulović i Tatjana Bašić sudjelovale su u Projektu građanin – Za EKOnomsku.