OBAVIJEST- upis učenika u sportski razred u zanimanju KOMERCIJALIST

OBAVIJEST- upis učenika u sportski razred u zanimanju KOMERCIJALIST

Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar će od ove godine vršiti upis učenika u sportski razred u zanimanju komercijalist. Upisujemo 24 učenika prema odobrenju resornog Ministarstva. Uvjet upisa u sportski razred jest da učenik ima status kategoriziranog sportaša, odnosno da je u uvršten na rang listu određenog sportskog saveza.