O ŠKOLI

U općem sustavu srednjeg školstva Škola je strukovna sa zanimanjima u četverogodišnjem i trogodišnjem trajanju.

U svakom godištu upisuje tri razreda ekonomske, a po jedan upravne, tajničke i prodavačke struke, a ove godine upisano je 646 učenika.

Škola djeluje u školskoj zgradi izgrađenoj 1972. godine i raspolaže sa:

 • 16 specijalziranih učionica
  • 2 učionice za hrvatski jezik
  • 3 učionice za strani jezik
  • 2 učionice prirodoslovno-matematičke grupe predmeta
  • 1 učionica za društvenu grupu predmeta
  • 1 učionica za pravnu grupu predmeta
  • 3 učionice za ekonomsku grupu predmeta
  • 2 ekonomska praktikuma
  • 1 učionica za informatiku
  • 1 učionica kompjutorske daktilografije
 • 7 kabineta za profesore po aktivima
  • hrvatski jezik
  • društvena grupa predmeta
  • matematika, biologija i tehnologija
  • strani jezici
  • informatika
  • ekonomska grupa predmeta
  • kabinet za TZK
 • dvorana za tjelesni odgoj
 • igralište (za košarku, odbojku i nogomet)
 • knjižnica