VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

u ljetnom roku šk. god.  2020./2021.

 

 

PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA
UPUTE ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA

UPUTE ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA

.

PRIMJER – POSLJEDNJA STRANICA ZAVRŠNOG RADA

ZAVRŠNI RAD – KOMPOZICIJA I IZRADA