Odluka o zasnivanju radnog odnosa sa nastavnicima ekonomske grupe predmeta i geografije temeljem natječaja od 14.10.2021.

Odluka o zasnivanju radnog odnosa sa nastavnicima ekonomske grupe predmeta i geografije temeljem natječaja od 14.10.2021.