Organizacija rada od 12. travnja do 25. travnja 2021. godine

Organizacija rada od 12. travnja do 25. travnja 2021. godine

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA

I TRGOVAČKA ŠKOLA ZADAR

Zadar, AGMatoša 40

tel. 023 / 331-022

e-mail: ekonomska@ebt-zadar.hr

www.ebt-zadar.hr

 

Zadar, 8. travnja 2021.

 

 

Nastavu na daljinu (model C) izvodimo za sve učenike u navedenom periodu (12.-25.travnja 2021.), malo će realizirati u jutarnjoj smjeni prema sljedećoj satnici:

 

  1. sat od 8,00-8,40 sati
  2. sat od 8,45-9,25 sati

 

Veliki odmor od 9,25- 9,45 sati

 

  1. sut od 9,45-10,25 sati
  2. sut od 10,30-11,10 sati
  3. sut od 11,15-11,55 sati
  4. sut od 12,00-12,40 sati
  5. sut od 12,45-13,25 sati

 

 

Nastava će se odvijati u realnom vremenu prema važećem rasporedu.

Svi učenici (A i B smjena) nastavu prate u jutarnjoj smjeni i aktivno sudjeluju u radu u realnom vremenu pri čemu se izostanak s nastave evidencije u e-dnevniku.

 

Učenici 1., 2., i 3. razreda zanimanja prodavač pohađaju stručnu praksu u dogovoru poslodavcem u danima po rasporedu uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

 

 

Ravnateljica

Zdenka Sršen-Juričević, dipl.oec.